Referencie - FURMET GROUP s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Referencie

 
 
 
 

Galéria najnovších referenčných staviebZákazky na rok 2014


 • Developerský projekt - Rodinné domy ul. Hrachová, Bratislava

  - náklady malý dom 275 000 € s DPH + pozemok, veľký dom 332 000 € s DPH + pozemok

 • Developerský projekt - Svrčia, Karlova Ves - Bratislava - štádiu stavebného povolenia

 • Developerský projekt - Višňová, Praha 4

 • Developerský projekt - 3 vily Rogoznica, Chorvátsko, predpokladané rozpočtové náklady 1 300 000 € s DPH


 

Obnova ZŠ Tbiliská
viac info

Rodinné domy, ul.Hrachová Bratislava
viac info

Luxusné 3 vily Chorvátsko
viac info

 Dokončené zákazky v roku 2013


 • Domov pre seniorov Námestovo, DS Námestovo,

     suma:1 503 802,04 EUR s DPH

 • Obnova ZŠ Tbiliská

     náklady I.etapa - 425 771,47 € s DPH ,
     II.etapa - 148 194,47 € s DPHDomov pre seniorov Námestovo

viac info

 Rok 2012


Dokončené zákazky v roku 2012


 • Rozšírenie spektra a kvality služieb sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľov Považia v DD-DSS Považská Bystrica, Zakvášov

 • Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Novoť

 • Zariadenie pre seniorov DSS Tulipán, Pov. Podhradie, suma: 1 920 975,36 EUR s DPH

 • Rozvoj infraštruktúry Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, AOS Liptovský Mikuláš

 • Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Gagarinova na ASS, n. o. Dubnica nad Váhom,suma: 1 915 325,38 EUR s DPH

 • Transformácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky na centrum kultúry v meste Levice, suma: 1 593 716,55 EUR s DPH

 • Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia domova dôchodcov v Dubnici nad Váhom, časť Prejta pre obyvateľov postihnutých Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, suma: 2 986 861,31 EUR s DPH

 • Bytový dom  9.b.j. Lúka, suma: 478 611,99 EUR s DPH

 • Kaštieľ Bohunice - Prestavba na múzeum regiónu Bielych Karpát, suma: 2 124 347,36 EUR s DPH

 • Rekonštrukcia obvodového plášťa a fasády budovy Trnavskej univerzity, 2. etapa, suma: 1 937 881,70 EUR s DPH


 

Rozvoj infraštruktúry Akadémie ozbrojených síl
viac info

Stavebné úpravy a zateplenie DSS Novoť
viac info

Domov dôchodcov Pov.Bystrica, Zakvášov
viac info

 

Kultúrna pamiatka Synagóga Levice
viac info

Rekonštrukcia objektov DD Prejta
viac info

Kaštieľ Bohunice- múzeum regiónu Bielych Karpát
viac info

Rekonštrukcia fasády Trnavskej univerzity
viac info

 

Bytový dom 9 b.j. - Lúka
viac info

Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Gagarinova na ASS
viac info

Zariadenie pre seniorov DSS Tulipán
viac info

 

Rok 2011

dokončené zákazky k 31.12.2011

 • Rekonštrukcia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom, suma: 1 522 683,65 EUR s DPH

 • Revitalizácia verejných priestranstiev Námestovo, suma: 1 190 437,98 EUR s DPH

 • Integrovaný systém nakladania s komunálnym odpadom Lednické Rovne, suma: 2 330 205,84 EUR s DPHRekonštrukcia ZŠ Sv.Augustína
viac info

Revitalizácia verejných priestranstiev v Námestove
viac info

Rekonštrukcia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom
viac info

Integrovaný systém nakladania s komunálnym odpadom Lednické Rovne
viac infodokončené zákazky k 30.9.2011


 • Transformácia NKP - kaštieľa v obci Hodejov na Múzeum regiónu Údolie Gortvy, suma: 1 381 136,26 EUR s DPH

 • Zakrytie a rekultivácia skládky Lednické Rovne, suma: 3 337 814,48 EUR s DPH

Transformácia NKP - kaštieľa v obci Hodejov na Múzeum regiónu Údolie Gortvy
viac info

Rekonštrukcia a modernizácia spoločenských a kultúrnych priestorov obce Hrádok
viac info

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Hruštín
viac info

Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia pre seniorov DSS Košeca
viac info

 Rok 2010

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Veľká Okružná Partizánske
viac info

Revitalizácia centra obce Oravská Polhora
viac info

Ďalšie zrealizované zákazky v roku 2010


 • Kanalizácia Lednické Rovne - suma zákazky 161 641,77 EUR s DPH 

Bytový dom 22 b.j., Brvnište

viac info

Prestavba a prístavba hasičskej stanice HaZZ Brvnište
viac info

Prestavba a nadstavba ZŠ a MŠ Novoť

viac info

ZŠ a MŠ Mikušovce - oprava objektu

viac info

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Centrum III, Dubnica nad Váhom
viac info

Zníženie tepelnej náročnosti - ZŠ Brehy, Námestovo
viac info

Modernizácia hmotnej infraštruktúry univerzity Prešov
viac info

Prístavba hasišskej zbrojnice Zuberec
viac infoRok 2009

Rekonštrukcia a regenerácia areálu ZŠ a MŠ v Bolešove
viac info

Rekonštrukcia areálu ZŠ na Medňanskej ulici v Ilave

viac info

Rekonštrukcia ZŠ Brvnište

 
viac info

Skládka TKO, Zubrohlava

 
viac info

Uzatvorenie skládky TKO Zubrohlava

 
viac info

Kultúrny dom Mútne

 
viac info

ZŠ Košeca - rekonštrukcia a regenerácia areálu

 
viac info

ZŠ Ladce

 
viac info

 

ZŠ Horné Sŕnie

 
viac info

Obnova MŠ Námestovo

 
viac info

Rodinný dom Jasenica

 
viac info

 Rok 2008

Obytný súbor 20 b. j., Lednické Rovne

 
viac info

Ďalšie zrealizované zákazky v roku 2008


 • Združený vodovod Krivoklát - Bohunice, suma: 209 121,69 EUR s DPH

 • Splašková kanalizácia Lednické Rovne - Horenice a Hôrka, suma: 159 935,74 EUR s DPH

 • Splašková kanalizácia a ČOV v obci Mikušovce, suma: 55 765,78 EUR s DPH
Rok 2007

Havária strechy ZŠ Lednické Rovne

 
viac info

Prístavba pavilónu pracovnej terapie DSS Dolný Lieskov

 
viac info

Sídlo spoločnosti Furmet Group, s.r.o.

 
viac info

Rekonštrukcia kaštieľa Horovce

 
viac info


Ďalšie zrealizované zákazky v roku 2007


 • Chodník Lednické Rovne miestna časť Horenice, suma: 208 131,58 EUR s DPH

 • ZZŠ Púchov, oprava sociálnych zariadení – WC muži, suma: 14 931,29 EUR s DPH

 • Rekonštrukcia a modernizácia ČOV SSP Slávnica, suma: 122 808,11 EUR s DPHRok 2006 a rok 2005

Učebňa kaderníctva a ostatných služieb ZSŠOaS Púchov

 
viac info

Rekonštrukcia MŠ v obci Hrádok

 
viac info

Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ Oslany

 
viac info

Prístavba k domu pre osamelých rodičov v Prievidzi

 
viac info


Ďalšie zrealizované zákazky v roku 2004 až 2006

 • Chodník Lednické Rovne, ul. Jilemnická a Púchovská, rok 2006, suma: 95 914,56 EUR s DPH

 • Nájomné bytové domy A a B, Nitrianske Pravno, rok 2006, suma: 1 814 849,2 EUR s DPH

 • Rekonštrukcia a modernizácia ČOV DSS Dolný Lieskov, rok 2006, suma: 37 831,11 EUR s DPH

 • Prestavba objektu MŠ na penzión pre dôchodcov v Mikušovciach, rok 2005, suma: 320 890,29 EUR s DPH

 • Rekonštrukcia obecného úradu Hrádok, rok 2005, suma: 19 730,63 EUR s DPH

 • DD – DSS Papradno, oprava prízemia, rok 2005, suma: 5 974,01 EUR s DPH

 • Prístavba DD – DSS Papradno, rok 2005, suma: 37 689,04 EUR s DPH

 • Odvlhčenie kostola navštívenia panny Márie v Považskej Bystrici, rok 2004, suma: 10 469,63 EUR s DPH

 • Vybudovanie parkoviska a prístupovej cesty DSS Zemianske Podhradie, rok 2004, suma: 33 658,4 EUR s DPH

 • Oprava jedálne DSS Zemianske Podhradie, rok 2004, suma: 13 116,44 EUR s DPH

 • Prístavba ZŠ I-IV.Dohňany, rok 2004, suma: 391 603,23 EUR s DPH

 • Výstavba chodníka - Háj Lednické Rovne, rok 2004, suma: 77 391,36 EUR s DPH

 • Sanácia kotolne a oplotenia DSA Dolný Lieskov, rok 2004, suma: 28 241,15 EUR s DPH

 • Rekonštrukcia kúpeľne odd. č.3, SLOVEN SSP Slávnica, rok 2004, suma: 16 596,96 EUR s DPH
Zrealizované zákazky do roku 2004

 • Obchodné centrum Trenčianske Teplice

 • Obchodné centrum Nová Dubnica

 • Nadstavba kultúrneho strediska USS Slávnica

 • Rekonštrukcia obchodných domov BANCO - Považská Bystrica, Martin a Ostrava

 • Rekonštrukcia rodinného domu - Trenčianske Teplice

 • Rekonštrukcia reštaurácie Q-Club - Považská Bystrica

 • Rekonštrukcia autosalónu AUTOMAX - Považská Bystrica

 • Rekonštrukcia rodinného domu - Považská Bystrica

 • Horská chata Zázrivá

 • Koliba - Belušské Slatiny

 • Liečebný dom Trenčianske Teplice

 • Rodinný dom Jelšové, Pov.Bystrica

 • Úprava kancelárskych a ubytovacích priestorov vojenskej ubytovne a stavebnej správy v Liptovskom Hrádku

 • Prístavba stravovacieho zariadenia pre SOU služieb Púchove a  v Považskej Bystrici

 • 50 garáží Majer - Lednické Rovne

 • Rekonštrukcia budovy OÚ Púchov, II.etapa 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky TOPlist