ISO - FURMET GROUP s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ISO

 


Environmentálna politika

Motto:

Starostlivosť o životné prostredie patrí medzi hlavné úlohy ľudskej spoločnosti.

Vízia:

Pri realizácii svojich činností zaťažovať environmentálne prostredie v minimálnej miere.

Environmentálna politika:

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

  • aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia


  • dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej legislatívy


  • v starostlivosti o životné prostredie uplatňovať princíp zavádzania preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy pri manipulácii s odpadmi


  • uprednostňovať spôsoby nakladania s odpadmi vedúce k ich zhodnocovaniu na úkor zneškodňovania odpadov


  • vzdelávaním zvyšovať environmentálnu úroveň a povedomie zamestnancov našej spoločnosti a získané vedomosti poskytovať ďalej


  • vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného manažérskeho systému vybudovaného podľa normy ISO 14001:2004 a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať integrovaný manažérsky systém.


Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a v plnom rozsahu rešpektovať environmentálnu politiku spoločnosti.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky TOPlist