FURMET GROUP s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

 
 

FILANTROPIA


Delegácia Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením doc. Ing. Martina Mišúta, CSc, rektora TU, počas pracovnej návštevy v Keni dňa, 10. 01. 2011 oficiálne odovzdala dar v podobe potrebných lekárskych prístrojov, ktoré sponzorovala spoločnosť FURMET GROUP, s.r.o., Považská Bystrica. Dar prebrala riaditeľka nemocnice MCH Dr. Fatime Hajla.


 
 

Spoločnosť FURMET GROUP, s.r.o. prispela finančným darom na výstavbu benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore, ktorý bol slávnostne otvorený 16.mája 2010. 
 
 Vážení obchodní partneri

Spoločnosť FURMET GROUP, s. r. o. vznikla transformáciou firmy STAVEX s. r. o., Považská Bystrica a FURNMET s. r. o., Visolaje. V roku 2001 valné zhromaždenie schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a zmenu názvu na FURMET GROUP, s. r. o.

Spoločnosť vlastní certifikát o zavedení a používaní systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 v oblasti: Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb vrátane vybavenia sídliskových celkov.

Certifikát o zavedení a používaní systému enviromentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 : 2004 v oblasti : Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových ačianskych stavieb vrátane vybavenia sídliskových celkov.
Certifikát o zavedení a používaní systému zabezpečovania kvality podľa požiadaviek NATO podľa AQAP 2120 : 2003 v oblasti : Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových ačianskych stavieb vrátane vybavenia sídliskových celkov.

Certifikát na aplikáciu systémov a produktov značky PRINCE COLOR a zatepľovacích systémov: MultiTherm NEO, MultiTherm P, Multitherm M-D, MultiTherm M-L

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša spoločnosť v zmysle licencií zaregistrovaných v Obchodnom registri ponúka a vykonáva nasledovné činnosti:


  • kompletné dodávky prác HSV a PSV pre všetky druhy novostavieb

  • kompletné dodávky rekonštrukcií objektov

  • zabezpečovanie projektovej dokumentácie na realizované zákazky vrátane architektúry a interiérovPredmetom činnosti našej spoločnosti je realizácia stavieb všetkých druhov podľa požiadaviek klienta, od rekonštrukcie rodinných domov po výstavbu nových objektov a ich interiérov. Pri výstavbe používame moderné technológie, pružne reagujeme a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky TOPlist